Welkom op de investeringskaart


Waar publieke en private investeringen de regio samen tot bloei brengen

Deze is kaart is samengesteld door de 23 gemeenten, die samen de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) vormen, de provincie Zuid-Holland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). Op de kaart staan (recent) gerealiseerde, geplande en gewenste investeringsprojecten, die als oogmerk de economische structuurversterking van de regio hebben.

Het doel van de kaart is primair het verschaffen van informatie over de investeringsprojecten. Tevens ontstaat bijvoorbeeld inzicht in mogelijke win-winsituaties, maar ook in hiaten om de beoogde economische structuurversterking tot stand te brengen. Verder kan de voortgang van investeringsprojecten worden gemonitord. Tot slot kan de informatie worden gebruikt om te bepalen welke investeringsprojecten een steun in de rug nodig hebben voor de realisatie.

De Regionale Investeringskaart kenmerkt zich door ‘work in progress’. Regelmatig zal aanpassing plaatsvinden op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Voor vragen en toelichting zijn beschikbaar Tom Boot (t.boot@mrdh.nl), Rob Groeneweg (rob.groeneweg@denhaag.nl) en Matthijs Elfers (m.elfers@mrdh.nl).

410 Resultaten